GÜMÜŞHANE ÜNIVERSITESI İKTISADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ