Kayabaşı Emlak Konutları

  • Video
  • Isı Yalıtımlı Alüminyum DoğramaEN (Euro Norm) normları dikkate alınarak tasarlanmış, 3 odacıklı kapı ve pencere sistemidir. Sistemin kasakanat birleşimindeki basınç dengeleme prensibi öne çıkan özelliğidir. Bu prensibe göre en dışta bini fitili kullanılmamakta, dış odacıkla dış hava ortamının basıncı eşitlenerek su tahliyesi kolaylaştırılmaktadır. Eşik çözümleri, içe ve dışa açılım özelliği, pencere sistemine ait kayıt ve kasa ile uyumluluğu, sistemi daha fonksiyonel hale getirir. Sistem farklı müşteri hizmetleri göz önüne alınarak; düz, oval ve gizli kanat tasarımları ile estetik açıdan zenginleştirilmiştir.
  • CATEGORY
  • TAGS